blog

✈️ Sukkot - Sărbătoarea Corturilor | Oxentia Tourism

24/09/2018
790
0 comentarii

✈️ O dată cu venirea toamnei, pentru Israel încep sărbătorile pe care le-a poruncit Dumnezeu ca ei să le păstreze și despre care citim în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament. Una dintre acestea este Sărbătoarea Corturilor sau „Sukkot” în ebraică și care alături de Sărbătoarea Ispășirii sau Yom Kippur, este importantă. În Leviticul 23:34-43 citim: „ Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: În a cincisprezecea zi a acestei a şaptea luni, va fi Sărbătoarea Corturilor în cinstea Domnului, timp de şapte zile. În ziua întâi să fie o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei.

Timp de şapte zile, să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. A opta zi, să aveţi o adunare sfântă şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o adunare de sărbătoare: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei.

Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care veţi vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi-de-tot, daruri de mâncare, jertfe de vite şi jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă. Afară de aceasta, să păziţi Sabatele Domnului şi să vă aduceţi darurile voastre Domnului, să aduceţi toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruinţe şi toate darurile voastre făcute de bunăvoie. În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a şaptea, când veţi strânge roadele ţării, să prăznuiţi o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de şapte zile: cea dintâi zi să fie o zi de odihnă şi a opta să fie tot o zi de odihnă. În ziua întâi să luaţi poame din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de râu şi să vă bucuraţi  înaintea Domnului Dumnezeului vostru şapte zile. În fiecare an să prăznuiţi sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de şapte zile. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi.  Şapte zile să locuiţi în corturi; toţi băştinaşii din Israel să locuiască în corturi, pentru ca  urmaşii voştri să ştie că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

Dar de ce această sărbătoare? Care era rolul ei?

Ei bine, când poporul Israel a ieșit din Egipt, a locuit în corturi (Sukkot), iar Domnul le-a spus să ridice un cort și pentru El ca slava Sa să se coboare și să locuiască în mijlocul lor (Exodul 25:8).

Cortul reprezenta slava lui Dumnezeu, care a locuit printre oameni și binecuvântarea Sa– și asta deoarece slava lui Dumnezeu este viață, iar acolo unde este slava lui Dumnezeu este și binecuvântare. Asta celebrează Sărbătoarea Corturilor! Sărbătoarea Corturilor atestă importanţa istorică legată de umblarea evreilor în deşert timp de 40 de ani, când au locuit în corturi.

Sărbătoarea Sukkot este un timp al bucuriei și coincide și cu timpul recoltei – în Israelul străvechi, evreii sărbătoreau faptul că Domnul a dat poporului mai mult decât aveau nevoie în ceea ce privește hrana pentru a supraviețui.

Astăzi, mulți evrei sărbătoresc acest eveniment construindu-și corturi urmând intrucțiunile din Leviticul 23.  Acestea sunt provizorii, ridicate în curte, pe balcon, pe terasă, special cu scopul de a retrăi experienţa celor din vechime. Conform tradiţiei, pereţii cortului trebuie să fie  în număr de cel puţin trei, din lemn sau pânză, pe un schelet metalic sau din alt material. Acoperişul trebuie să fie subţire, ca prin el să se poată vedea cerul cu stelele.În acest sens, un cort nu este corect făcut dacă este aşezat sub un tavan sau alt acoperiş. Obligativitatea de a mânca şi a dormi în cort revine bărbatului, femeia având posibilitatea să aleagă dacă rămâne în cort sau nu. Toate mesele trebuie mâncate în cort iar în timpul mesei se spune o binecuvântare specială. Sărbătoarea Corturilor se grupează în jurul a 4 teme majore: exprimarea gratitudinii pentru recolta din anul trecut, rugăciunea pentru ploaie, sfârşitul perioadei Marilor Sărbători şi semnificaţia cortului pentru evrei.

Sukkot este punctul culminant al tuturor sărbătorilor din Sfânta Scriptură pentru că toate duc la ea ca o culminare în planul profetic al lui Dumnezeu, este un timp al bucuriei și al celebrării. Bucuria Sukkot este bucuria speranței, convingerea că totul va fi bine. Întunericul va fi biruit de lumină; răul va fi distrus; fiecare lacrimă va fi ștearsă. Sukka sau adăpostul temporar, cortul simbolizează „norul” care ne arată drumul în deșertul acestei lumi – prezența divină privită, desigur, prin credință.

Sărbătoarea corturilor este o prefigurare a unei alte mari sărbători pe care copiii lui Dumnezeu, cei aleși de El, o vor sărbători în cer - marea întâlnire cu Mielul lui Dumnezeu și cu Tatăl Însuși. Este sărbătoarea despre care citim în Apocalipsa 21.3 și care spune:  „Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.”

Bucuria Sukkot este bucuria speranței, convingerea că totul va fi bine. Această bucurie o găsim numai în Cristos Isus.

Așadar  „Să te bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău şi fiica ta, robul şi roaba ta şi levitul, străinul, orfanul şi văduva care vor fi în cetăţile tale. ... căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate roadele tale şi în tot lucrul mâinilor tale şi de aceea să fii vesel.” Deuteronom 16.14,15b

Etichete:

Comentarii (0)

Adauga un comentariu


Introduceti codul de securitate: